Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
유령, 젖은한복, 가능 【궁캐만 시즌2 8화】
앵그리보이
앵그리보이 52.3N theo dõi 276 Videos 9.06TR lượt xem 2021-11-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-02-04
Tổng số lượt xem22.56N
Thích tỷ lệ 3.52%
Số lần bình luận75
Tỷ lệ lượt xem 43.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 10.26TR - 18.47TR
Tỷ lệ tương tác 6.85%
Thẻ gắn
앵그리보이 앵보 궁캐만 뻥머이 궁극의캐릭터만들기 궁극의 캐릭터 만들기 앵그리보이 궁캐만 섬네일러 그림 그림그리기 캐릭터 캐릭터만들기 한복 젖은한복 유령 귀신 물귀신 귀신캐릭터 그림강사 케럼밸 자캐 자캐만들기 앵그리보이 섬네일러 AngryBoy
Giới thiệu
재미있게 봐주시고 좋아요,구독 부탁드립니다!!

뻥머이님과 캐럼벨님과 함께 진행한 궁극의 캐릭터만들기 시즌2
이번에는 유령 캐릭터를 만들게 되는데...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▶ 편집 : 치킨뜯는여우

▶ 섬네일 : 뻥머이

▶앵그리보이 트위치 : https://www.twitch.tv/twangryboy

▶앵그리보이 디스코드 : https://discord.com/invite/x87FRgJ

▶앵그리보이 쉘터 : https://shelter.id/jEYy1gB8TfkpGS0Cq/community

#앵그리보이 #궁캐만 #캐릭터만들기
Mở