Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
데이식스(DAY6) 아이돌 라디오라 쓰고 김원필 수난시대라 읽는다.
네가 쏟아진다
네가 쏟아진다 1.18N theo dõi 23 Videos 620.98N lượt xem 2020-02-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem69.37N
Thích tỷ lệ 99.6%
Số lần bình luận45
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 31.55TR - 56.8TR
Tỷ lệ tương tác 3.83%
Thẻ gắn
데이식스 쏟아진다 네가 쏟아진다 쏟아진다 데이식스 day6 Day6 DAY6 성진 제이 원필 영케이 도운 데이식스 성진 데이식스 도운 데이식스 영케이 데이식스 제이 데이식스 원필 데이식스 JAE 데이식스 YOUNGK Youngk DAY6 Youngk Day6 youngk Day6 jae 데이식스 아돌라 데이식스 아이돌 라디오 데이식스 아이돌라디오 아이돌 라디오 데이식스 웃긴영상 갑분필 데이식스 갑분필 데이식스 수난시대 김원필 수난시대 데이식스 아야야 데이식스 재밌는영상 데이식스 브이앱
Giới thiệu
[데이식스(DAY6)] 데이식스 아이돌 라디오라 쓰고 김원필 수난시대라 읽는다.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)