Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
🌺박서진10월마지막주공연안내#오랜만에 대면으로 눈물이~새앨범 발매 흥해라~ 아버지의바다 기사내용설명란참조[힐링]
힐링힐링
힐링힐링 135N theo dõi 903 Videos 40.11TR lượt xem 2021-10-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem5.39N
Thích tỷ lệ 99.7%
Số lần bình luận66
Tỷ lệ lượt xem 4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.45TR - 4.41TR
Tỷ lệ tương tác 24.5%
Thẻ gắn
Giới thiệu
'장구의 신' 박서진이 새 앨범으로 돌아왔다.
박서진은 23일 정오 각종 음원 사이트를 통해 새 앨범 '흥한자(興恨者)'를 발매했다.
'흥한자(興恨者)'는 박서진의 흥과 한을 담은 앨범이다. 다수의 히트곡을 보유한 작곡팀 알고보니혼수상태가 '흥한자(興恨者)'의 프로듀싱을 맡아 명반을 탄생시켰다.
이번 앨범에는 더블 타이틀곡 '흥해라'와 '아버지의 바다(삼천포 아리랑)'가 수록돼 박서진의 다채로운 매력을 느낄 수 있다.
(MBN매일방송기사)

10월23일 음원공개
아버지의바다.흥해라~
대박으로 가즈아~~
많은사랑부탁드립니다

https://youtu.be/wBoLENGww8Q
흥해라~ 멜론공식유튜브영상

https://youtu.be/OLsS7qHiCZw
아버지의바다 링크공유

흥국화재
뮤직비디오 : https://youtu.be/X06k-gvKTIQ
건강댄스 풀버전 : https://youtu.be/cfQrfya87rw
건강댄스 하체편 : https://youtu.be/1X-1UB6AmEQ
건강댄스 상체편 : https://youtu.be/yxydYNDt6v0
건강댄스 하체편 : https://youtu.be/EwBmJwPC3LI

10월 마지막주 공연안내
10월 26일 (화요일)
■ 2021. 대구 정신건강 한마당
● 신나는 마음의 힐링
● 시간: 오후 1시
● 유튜브채널: 2021 대구 정신건강 한마당
※ 온라인 비대면 진행으로 참석 불가합니다.

10월 27일 (수요일)
■ 신매시장 장터페스티벌 라이브 커머스
● 시간: 오후 1시
● 유튜브채널: 시장의소리
※ 온라인 비대면 진행으로 참석 불가합니다.

■ 보령중앙시장 라이브 커머스
● 시간: 오후 8시
● 유튜브채널: 보령중앙시장
※ 온라인 비대면 진행으로 참석 불가합니다.

10월 30일 (토요일)
■ 영일대북부시장
● 특화상품 런칭 프로모션
● 시간: 오후 2시
● 유튜브채널: 영일대북부시장
※ 포항, 경주지역 회원은 참석가능 하며
응원복, 응원도구 사용은 안됩니다.
※ 영상촬영 가능하나 실시간방송은
불가합니다.
Mở