Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BILLÓN
Christian Nodal
Christian Nodal 10.1TR theo dõi 9 Videos 7.07TỶ lượt xem 2020-03-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-06
Tổng số lượt xem667.11N
Thích tỷ lệ 6.57%
Số lần bình luận1.28N
Tỷ lệ lượt xem 6.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 72.84TR - 145.69TR
Tỷ lệ tương tác 8.49%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#SeMeOlvido #LaCancionDelAvion #LaDelAvion

Se el primero en obtener "Se Me Olvidó" aquí antes de su lanzamiento: https://umusic.digital/semeolvidonodal

GRAN ESTRENO 6 DE MARZO
Mở