Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
3 Maneras de Montar los Puntos - Dos Agujas para Principiantes (Parte 1)
200 Bufandas Para Navidad
200 Bufandas Para Navidad 44.3N theo dõi 38 Videos 6.69TR lượt xem 2017-05-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem347.36N
Thích tỷ lệ 84.5%
Số lần bình luận125
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 63.22TR - 113.79TR
Tỷ lệ tương tác 1.5%
Thẻ gắn
tejer tejido estambre crafts aguja gancho telar dos agujas montar los puntos principantes aprender a tejer tejido para principiantes básico puntos agujas
Giới thiệu
Manitas, este es el primer video de una serie para quien quiera comenzar a tejer con dos agujas. En esta ocasión aprendemos a montar los puntos.

Recuerda que estamos en Facebook: https://www.facebook.com/200BufandasParaNavidad

Índice
- Nudo corredizo - 0:21
- Método 1 - 1:21
- Método 2 - 7:15
- Método 3 - 11:34

Música:
Little Idea
Sweet
http://www.bensound.com/royalty-free-music

Transición: Akarii - https://www.youtube.com/channel/UClzFpsTZ1WjR6kuXVXfGiLA
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)