Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
쇼미10 소코도모 - BE! (feat. PALOALTO, LILBOI)
PEGA
PEGA 1.96N theo dõi 76 Videos 8.42TR lượt xem 2021-11-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-16
Tổng số lượt xem4.69N
Thích tỷ lệ 0.64%
Số lần bình luận21
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 841.75N - 1.54TR
Tỷ lệ tương tác 5.11%
Thẻ gắn
Giới thiệu