Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
천상계 다리우스 장인 '천꽃' 매드무비
오롤 매드무비
오롤 매드무비 11N theo dõi 167 Videos 15.38TR lượt xem 2021-03-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem515.6N
Thích tỷ lệ 0.26%
Số lần bình luận390
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 234.59TR - 422.26TR
Tỷ lệ tương tác 1.02%
Thẻ gắn
롤 매드무비
Giới thiệu
출처: 천꽃_
https://www.twitch.tv/oltkddlf

Music:
Egzod - Paper Crowns ft. Leo The Kind (Nurko Remix) [NCS Release]
Icehunt - Hover (feat. Helen Tess) [NCS Release]
Jim Yosef - Imagine [NCS Release]
NCS: youtube.com/user/NoCopyrightSounds
#매드무비 #롤매드무비
Mở