Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Dangerous Desi Teacher After Lockdown | Bangla funny video | BAD BROTHERS | It's Omor
BAD BROTHERS
BAD BROTHERS 2.15TR theo dõi 44 Videos 206.31TR lượt xem 2021-09-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-15
Tổng số lượt xem5.86TR
Thích tỷ lệ 4.5%
Số lần bình luận19.05N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 213.55TR - 747.42TR
Tỷ lệ tương tác 7.75%
Thẻ gắn
Giới thiệu
1xBet website link:
https://bit.ly/3bCKaqI

USE PROMOCODE:
«BADBROTHERS» and get 130% bonus up to 11 000 BDT

DOWNLOAD ANDROID APP:
https://bit.ly/2Rzu7D9

DOWNLOAD iOS APP:
https://bit.ly/3v994pF


This Video was only for fun.So don't take this video seriously.
i hope you enjoyed the video.Comment your best part of this video.Make sure you hit the subscribe button and like the video.
Keep supporting Team BAD BROTHERS !
Thank you❤️❤️

Cast In This Video__
Omor
Abir
Sakil
Rashed
Morsalin
Monir
Pranto
Salauddin
Sazzad

Behind__
Nur Mohammad
Ashik

Our Main Facebook page link__https://m.facebook.com/Bad-Brothers-Team-111116200768411

#Badbrothers
#Its_Omor
Mở