Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Dangerous Desi Teacher After Lockdown | Bangla funny video | BAD BROTHERS | It's Omor
BAD BROTHERS
BAD BROTHERS 1.62TR theo dõi 44 Videos 180.58TR lượt xem 2021-09-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-15
Tổng số lượt xem4.08TR
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận18.72N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 148.51TR - 519.79TR
Tỷ lệ tương tác 9.82%
Thẻ gắn
Giới thiệu
1xBet website link:
https://bit.ly/3bCKaqI

USE PROMOCODE:
«BADBROTHERS» and get 130% bonus up to 11 000 BDT

DOWNLOAD ANDROID APP:
https://bit.ly/2Rzu7D9

DOWNLOAD iOS APP:
https://bit.ly/3v994pF

Follow me on Instagram-https://www.instagram.com/its.omor/?igshid=1hrj85y90de4z&fbclid=IwAR2EkyLH-cETtgXkHoSzgU2kshQSERZdJhT8iIKXJL8olb5L-nKivk992W0

This Video was only for fun.So don't take this video seriously.
i hope you enjoyed the video.Comment your best part of this video.Make sure you hit the subscribe button and like the video.
Keep supporting Team BAD BROTHERS !
Thank you❤️❤️

Cast In This Video__
Omor
Abir
Sakil
Rashed
Morsalin
Monir
Pranto
Salauddin
Sazzad

Behind__
Nur Mohammad
Ashik

Our Main Facebook page link__https://m.facebook.com/Bad-Brothers-Team-111116200768411

#Badbrothers
#its_omor
Mở