Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
CRISTIANO RONALDO vs LIONEL MESSI FOOTBALL CHALLENGE
W2S
W2S 16.3TR theo dõi 652 Videos 4.74TỶ lượt xem 2020-02-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-20
Tổng số lượt xem6.04TR
Thích tỷ lệ 3.05%
Số lần bình luận4.86N
Tỷ lệ lượt xem 37.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.09TỶ - 1.97TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.86%
Thẻ gắn
Football Soccer football challenge soccer challenge W2S wroetoshaw FIFA messi ronaldo
Giới thiệu
LIONEL MESSI vs CRISTIANO RONALDO FOOTBALL CHALLENGE
My Insta: http://instagram.com/wroetoshaw
My Twitter: http://twitter.com/wroetoshaw

BOOK KICKTOWN: https://www.kicktownfootball.com/bookings/

Chris: https://www.youtube.com/user/Sirhcchris2010
Theo: https://www.youtube.com/channel/UCAvwetms56ntZtQWkYoqEIQ

THANKS TO ALL THESE PEOPLE AND THEIR SICK MUSIC

Song 1: Haterade x Contrvbvnd - CLICK
https://www.youtube.com/watch?v=_o0oPEOlvzs

Song 2: AeroChord - Warrior Of The Night
https://www.youtube.com/watch?v=nMt7nMUcQRQ

Song 3: Bvrnout x VOVIII - Apache
https://www.youtube.com/watch?v=zg_Al8XoQeo

Song 4: EWN & Whogaux - Start That Fire
https://www.youtube.com/watch?v=ACFvhTR__OI

Song 5: Loop Genius - Do it again
https://soundcloud.com/theloopgenius/loopg-do-it-again-youtube-beat

Song 6: Clarx - H.A.Y
https://www.youtube.com/watch?v=mj9KRKSvdbk

Song 7: Marc Madness - Mean
https://www.youtube.com/watch?v=0oYn4wyJwD8

Song 8: Mitchell Broom - Redemption
https://www.youtube.com/watch?v=mPRtu9xgl8A

Song 9: Slippy - Divided VIP
https://www.youtube.com/watch?v=VPxUQiH--kU

Song 10: Noisestorm - Crab Champions
https://www.youtube.com/watch?v=7XyOZB0jRlA

Song 11: Disfigure - Blank
https://www.youtube.com/watch?v=p7ZsBPK656s

Song 12: A Himitsu - Lost Within
https://www.youtube.com/watch?v=6WQjgHuUDWU

Song 13: Ansia Orchestra - Alla till mig!
https://www.youtube.com/watch?v=s4xKl6VlNFI

Song 14: Pegboard Nerds - Frain Breeze
https://www.youtube.com/watch?v=5BQz5uUMTqs

Song 15: 80Fitz - Irrelevant 
https://www.youtube.com/watch?v=oYMkdfo5s0M

Song 16: Aero Chord - Boundless
https://www.youtube.com/watch?v=mNn34ErU6kM

Song 17: Fareoh - Under Water
https://www.youtube.com/watch?v=xzyRoshFFaA

Song 18: AeroChord - Surface
https://www.youtube.com/watch?v=3FPwcaflCS8

Song 19: James Mercy - Money
https://www.youtube.com/watch?v=Un3Q8Q1nhHY

Song 20: Kkev Music Production - Omen
https://www.youtube.com/watch?v=9gaiPCQhRRQ

Song 21: Maya Jama - PG x Jallow
https://www.youtube.com/watch?v=I4klJI382Fw

SDMN Clothing: http://www.sidemenclothing.com/

How I record my gameplays: http://e.lga.to/wroe
Subscribe: https://youtube.com/Sub
Mở