Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
الصف الخامس الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات رسم الشبكات 4
الصف الخامس الابتدائي
الصف الخامس الابتدائي 16N theo dõi 877 Videos 4.64TR lượt xem 2021-01-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.59N
Thích tỷ lệ 68.4%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 9.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 0.82%
Thẻ gắn
Giới thiệu