Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Health Scare/Where i have been. The future of the channel.
Never Give Up
Never Give Up 203N theo dõi 85 Videos 21.51TR lượt xem 2021-05-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-21
Tổng số lượt xem32.8N
Thích tỷ lệ 99.6%
Số lần bình luận285
Tỷ lệ lượt xem 16.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 11.92TR - 14.92TR
Tỷ lệ tương tác 14.85%
Thẻ gắn
Update Update Video Blog Blogg Never Give Up NGU Destru
Giới thiệu
My Patreon:
https://www.patreon.com/NeverGiveUp
--
One Time Donations:
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ZE83H4D49R6TA&source=url
--
Join my Discord community:
https://discord.gg/4Szs969
--
Follow my twitter:
https://twitter.com/NeverGi50159475
--
Wish you all a wonderful day!
--
Chapters:
00:00 Where have i been?
5:11 Future YouTube plans
6:15 Discord Renewal
8:10 Future of Streaming
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)