Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[진짜사나이] “제가 아직 이름을 잘 모르는데… 그쪽…💦” 우정에 금 가기 시작한 동기 1999년 데뷔 개그맨😢 MBC151129방송
옛능 : MBC 옛날 예능 다시보기
옛능 : MBC 옛날 예능 다시보기 1.01TR theo dõi 2634 Videos 1.49TỶ lượt xem 2021-09-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem39.83N
Thích tỷ lệ 0.49%
Số lần bình luận49
Tỷ lệ lượt xem 3.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 18.1TR - 32.62TR
Tỷ lệ tương tác 1.72%
Thẻ gắn
MBC 유재석 마봉춘 다시보기 VOD FULL 웃긴 코미디 무한도전 무도 무도레전드 추억 옛날 고전 예능 드라마 예전 90년대 클래식 레전드 명작 주말 엠비씨 재방
Giới thiệu
⚡동기가 있으니까!
장대 빗속의 야간 비상소집 훈련

#옛능 #진짜사나이
#김영철 #임원희 #이이경 #정겨운 #허경환 #딘딘 #슬리피 #김동준 #줄리엔강 #이성배 #샘오취리

진짜사나이 FULL버전 다시 보기
▶ WAVVE :
https://www.wavve.com/player/vod?programid=M_1003575100000100000&page=1
Mở