Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
오빠, 저는 여자에요. / 콩나물 도둑 / Hello Jadoo
Hello Jadoo TV 안녕 자두야
Hello Jadoo TV 안녕 자두야 912N theo dõi 459 Videos 326.5TR lượt xem 2021-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-02
Tổng số lượt xem256.99N
Thích tỷ lệ 98.1%
Số lần bình luận668
Tỷ lệ lượt xem 28.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 116.93TR - 210.48TR
Tỷ lệ tương tác 4.07%
Thẻ gắn
HelloJadoo animation Hello Jadoo Xin chào Jadoo cartoons korean anime korean cartoon for learning korean korean cartoon korean hello jadoo korean cute Hangul Learn Hangul 안녕자두야 애니메이션 코믹 웃음 귀여움몰래 상황극 패러디 먹방 몰래먹기 개그 레전드 예능 플레이 가족 애니메이션 가족 시트콤 아름다운 시절 러브 스토리 센스 만렙 쾌변
Giới thiệu
#HelloJadoo 🔊 Make Sure to Turn on CCs in your language!
▶Subscribe to Our Membership ◀ https://bit.ly/3wKz0sj
▶Subscribe Now: https://goo.gl/28nvRV ◀New Hello Jadoo Episodes here!
📣Channel Subscribe To : https://goo.gl/28nvRV
🌽 English Episodes: http://bit.ly/2MdNBub
🌽 English CC Episodes:http://bit.ly/3ovvHk6
🌽 Korean CC Episodes:http://bit.ly/3rjC6kh
🌽 Vietnamese Episodes: https://bit.ly/2MdlefG
🌽 Indonesian Episodes: http://bit.ly/2JnljME
🌽 Japanese Episodes: https://bit.ly/3hA36Ip
🌽 Chinese Episodes: https://bit.ly/2WZR818
🌽 Malay Episodes: https://bit.ly/3wjMo6Y
🌽 Español Episodes: https://bit.ly/2OFHEYr
🌽 Russian CC Episodes: https://bit.ly/3tSvJpL
🌽 Arabic CC Episodes: https://bit.ly/3cgTuRC
🌽 Deutsch CC Episodes: https://bit.ly/3d2RJYj
🌽 French CC Episodes: https://bit.ly/3wJOBrn

📣
본 영상은 저작권 보호를 받는 저작물로 저작권자의 허락없이 어떠한 형태로도 복제하거나 재사용하는 것을 금지합니다

📣
To continue following our updates and posts, please visit our official Instagram @hellojadoo_official and Facebook page @hellojadooKR for special events, announcements, and more!

🍉 Facebook: https://goo.gl/pMzt6v
🍉 Instagram: https://goo.gl/7v9SLG
🍉 Twitter : http://bit.ly/2TkIaeW
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)