Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
바다낚시터 복귀전 가즈아~
낚시왕로빈
낚시왕로빈 6.41N theo dõi 76 Videos 1.18TR lượt xem 2021-05-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-07
Tổng số lượt xem7.4N
Thích tỷ lệ 91.7%
Số lần bình luận47
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 3.36TR - 6.05TR
Tỷ lệ tương tác 7.83%
Thẻ gắn
바다낚시터 유터 선재낚시터 선재낚시공원 찌낚시 유료낚시터 반유동 선재포인트
Giới thiệu
4월28일 오전10시~오후7시까지 낚시했습니다.

오랜만에 바다낚시터를 방문했습니다~

비가오면서 날이 갑자기 추워지는 바람에 입질이 저조했던것 같습니다

하필 오랜만의 복귀전을 날을 잘못 잡았네요 ㅠㅠ

앞으로 풍성한 조과와 포인트 공략으로 쭉 재미를 드리겠습니다

오늘도 시청해주셔서 감사합니다!
-

잘 나오는 자리에서 마릿수를 올리는 보여주기 식의 영상이 아닌
모든 바다낚시터의 자리마다 갖고 있는 포인트를 공략합니다.


제 영상이 유료낚시터의 바이블이 되길 바라며
주 1~2회 영상을 업로드하고 있습니다.

영상 중간중간에 고기를 잡을때마다 어떻게 잡았는지 자세히 표시해 두었습니다.
영상 끝부분에 그림으로 전체 포인트 및 총평이 정리되어 있습니다.

■ 사용장비
낚시대 : 시마노 라딕스 1.5호대
릴 : 시마노 트윈파워 c3000
원줄 : 로빈이 개발중인 4호줄
찌 : 4개에 만원짜리 로켓찌 1호
봉돌 : 1.5호
바늘 : 금호조침 감성돔 7호
목줄 : 시가 플로로 마이스터 3호
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)