Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Samsung Health: Using your Galaxy Watch3 to get better sleep | Samsung
Samsung
Samsung 5.84TR theo dõi 1600 Videos 1.05TỶ lượt xem 2020-10-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem43.03N
Thích tỷ lệ 97.8%
Số lần bình luận286
Tỷ lệ lượt xem 0.7%
Kém
Ứớc tính giá trị video 19.56TR - 35.21TR
Tỷ lệ tương tác 11.65%
Thẻ gắn
SamsungHealth Howto GalaxyWatch3 Samsung
Giới thiệu
When you sleep better, you feel better. Here’s how you can use Samsung Health along with Galaxy Watch3 to track and improve your sleep cycle.

For more information, visit http://smsng.co/SamsungHealth_y
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)