Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
周湯豪|妞新聞02月號主打星預告|Niustar
妞新聞
妞新聞 110N theo dõi 2440 Videos 21.05TR lượt xem 2022-01-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-04
Tổng số lượt xem459
Thích tỷ lệ 2.83%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 0.4%
Kém
Ứớc tính giá trị video 91N - 159.25N
Tỷ lệ tương tác 5.01%
Thẻ gắn
妞新聞 niusnews 周湯豪
Giới thiệu
【#妞新聞02月號主打星預告|周湯豪】
-
#NICK2.0 全新進化再出擊!
努力走出恐慌、焦慮及負面情緒,
在訪談的過程中,深刻的感受到Nick已在學習分享與釋然的過程中
活成自己最想要的樣子-屬於他的「好命」。

敬請鎖定02月01號出刊的妞新聞主打星 Niustar

#妞新聞 #niusnews #封面人物 #Nickthereal #Nick周湯豪 #revolution #niustar #niuscover
@周湯豪 NICKTHEREAL
【Follow妞新聞】
☞Instagram►►http://bit.ly/2gVcESW
[email protected]►►http://bit.ly/2eZ7kgR
☞Facebook►►http://bit.ly/2wjHJBM
Mở