Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
호수에 있는 거북이
세보TV
세보TV 8.01N theo dõi 272 Videos 3.61TR lượt xem 2021-07-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem29
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 0.4%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 210.34%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)