Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[GLMV]-cradles🗿(чит.опис.)
Вдадвб Лвлвл
Вдадвб Лвлвл 446 theo dõi 1 Videos 11 lượt xem 2020-04-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem41
Thích tỷ lệ 88.9%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 9.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 68.29%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Всем привет! Я новая гачатуберша:)В этом канале я буду снимать разные клипы,мини фильмы. Посоветуйте что мне снять следующим? И да не судите строго этот клип🤡🥁
Mở