Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Kevin y Isa no son NOVIOS *ISA es pillada con un MEXICANO 🤭*
MejoresNovios TV
MejoresNovios TV 443N theo dõi 115 Videos 57.27TR lượt xem 2021-09-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-19
Tổng số lượt xem409.36N
Thích tỷ lệ 97.2%
Số lần bình luận52
Tỷ lệ lượt xem 92.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 44.68TR - 134.08TR
Tỷ lệ tương tác 2.82%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)