Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Children Songs with Alicia and Alex | Healthy Habits and Educational Songs by Sunny Kids Songs
Sunny Kids Songs
Sunny Kids Songs 1.41TR theo dõi 44 Videos 930.14TR lượt xem 2021-08-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-23
Tổng số lượt xem1.05TR
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 74.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 422.01TR - 575.48TR
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
sing-along-kids videos children songs english children songs educational song kids songs songs for kids educational kids songs video for kids Sunny Kids Songs Sunny Kids Alicia Alicia Plays nursery rhymes songs for children Learn body parts Energetic songs Alicia and Alex toddler songs baby songs kids videos healthy habits for kids
Giới thiệu
Alicia, Alex and their parents show how they wake up, brush their teeth, exercise, have breakfast and more. These are our most popular educational and healthy habits and developing songs for little kids! Learn and have fun with Alicia and Alex!

Our songs are available now on popular music platforms: http://music.mediacube.network/SunnyKidsSongs
#SunnyKidsSongs #Alicia #AliciaPlays #SunnyKids #KidsSongs
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)