Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
체리툰 투니버스 14화 공개! [체리툰]
체리툰
체리툰 239N theo dõi 356 Videos 140.74TR lượt xem 2022-08-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-03
Tổng số lượt xem109.84N
Thích tỷ lệ 1.3%
Số lần bình luận62
Tỷ lệ lượt xem 46%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 49.95TR - 89.95TR
Tỷ lệ tương tác 1.87%
Thẻ gắn
체리의영상툰 체리툰 영상툰 일상툰 사연툰 썰툰 설렘썰 공포썰 고민썰 사이다 사이다썰 웃긴썰 개그 심쿵 밍꼬발랄 헤이지니 오늘의영상툰 흔한남매 꾹TV 허팝
Giới thiệu
체리툰 투니버스 14화 공개! [체리툰]

▶ 채널구독하기
https://www.youtube.com/channel/UCz2KbgTUwirkfmHDT44009w?sub_confirmation=1

▶ 업로드 일정 매주 월, 목 오후 6시

▶ 사연받는 곳
사연은 유튜브에 댓글로 달거나 메일로 보내주세요~!
체리툰 메일 주소 [email protected]

▶ 구독 & 좋아요 🔔알람설정🔔 부탁드려용~

#체리의영상툰 #체리툰 #영상툰 #일상툰 #사연툰 #썰툰 #설렘썰 #공포썰 #고민썰 #사이다 #사이다썰 #웃긴썰 #개그 #심쿵 #가위 #귀신썰
──────────────────────────────────

🎵 BGM 출처

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 쳇바퀴 인생 - https://youtu.be/jpo3kYQpTZs

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 안졸리나 졸리다 - https://youtu.be/NNKNQMeWhm4

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 멘붕 - https://youtu.be/dkHfLiG2654

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 가즈아!! - https://youtu.be/qtYmTGi-w2s

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Rainy day naptime - https://youtu.be/6gbXEKpiwfM

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 노을의 저편에서 - https://youtu.be/-8aP4tZa12Y​

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Land of Nanael - https://youtu.be/OmL4OFoThfc

🎵Track : Death of a Woman
🎵Music by 브금대통령
🎵Music provided by 브금대통령
🎵Watch : https://youtu.be/tWoauKYfi5g

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Landscape - https://youtu.be/MKX7xg14UvE

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 엄마생각 -https://youtu.be/N2J1zYyPOUM

🎵Track : Circle of Insomniac
🎵Music by 브금대통령
🎵Music provided by 브금대통령
🎵Watch : https://youtu.be/SxSpo4elgcw

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : In Dream - https://youtu.be/_Iuzf93YQo0

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 사랑의 연 - https://youtu.be/v1eemRhj7ww

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Motion Picture - https://youtu.be/S2JOak2Fdaw

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Devil's Deal - https://youtu.be/NwGFOaCYgEc

🎵Track : Circle of Insomniac
🎵Music by 브금대통령
🎵Music provided by 브금대통령
🎵Watch : https://youtu.be/SxSpo4elgcw

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Sometimes Love - https://youtu.be/TW55L_ZJBXk
Mở