Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
MLB but I'm hitting random objects
RBT
RBT 920N theo dõi 3412 Videos 253.73TR lượt xem 2021-07-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem340.92N
Thích tỷ lệ 97.1%
Số lần bình luận2.5N
Tỷ lệ lượt xem 37.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 155.1TR - 179.92TR
Tỷ lệ tương tác 9.81%
Thẻ gắn
mlb baseball major league baseball mlb the show 21 the show 21 mlb the show the show rbt challenge home run random objects hit
Giới thiệu
How crazy would it be to watch an actual MLB game but the baseball is RANDOM OBJECTS? Well thanks to MLB the Show 21, you can WATCH to find out the answer

Become a Channel Member HERE to get Exclusive Perks👊🙌 https://bit.ly/33LlglC

Every MLB The Show 21 Video ⚾👉 https://bit.ly/32xPiaO

Tik Tok 🤙 https://vm.tiktok.com/ZMJfUBeKC/
Merchandise 👕👖 https://teespring.com/stores/rbt-merchandise
2nd Channel 📷 https://bit.ly/3fmHY5X
Twitter 👉 https://www.twitter.com/SamuelBrownRBT
Instagram 🤳 https://www.instagram.com/SamuelBrownRBT
Franchise/Career Mode channel 🏈 https://bit.ly/315SHfA
Clips Channel 🎥 https://bit.ly/319wfma
Twitch 🎮 https://www.twitch.tv/rbtofficial
Discord 👾 https://discord.gg/4tSUUMS

For Business Inquires: [email protected]
Mở