Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The 2020 Porsche 911 992 Is the Newest Version of an Icon
Doug DeMuro
Doug DeMuro 4.42TR theo dõi 787 Videos 1.61TỶ lượt xem 2019-10-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.72TR
Thích tỷ lệ 1.71%
Số lần bình luận6.12N
Tỷ lệ lượt xem 39%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 313.6TR - 564.49TR
Tỷ lệ tương tác 5.26%
Thẻ gắn
2020 porsche 911 2020 porsche 911 review porsche 992 porsche 992 review porsche 992 911 porsche 992 911 review 992 review 992 911 review 2020 porsche 992 review 2020 porsche 992 porsche review porsche doug demuro demuro porsche 911 porsche 911 review new porsche 911 new porsche 911 review
Giới thiệu
THANKS TO PORSCHE SAN DIEGO!
http://instagram.com/porschesandiego
https://www.porschesandiego.com/

The 2020 Porsche 911 is the newest version of an icon. Today I'm reviewing the new 992 911 and I'm showing you around the latest Porsche 992 911 -- and I'm revealing all of its quirks and features. Then I'm driving the 992 Porsche 911 to show you what it's like on the road.

WEBSITE & MERCH!
http://www.dougdemuro.com

FOLLOW ME!
Twitter - http://www.twitter.com/dougdemuro
Instagram - http://www.instagram.com/dougdemuro
Facebook - http://www.facebook.com/ddemuro

DOUGSCORE CHART: https://www.dougdemuro.com/dougscore
Mở