Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
최성욱 성악아카데미 교수님들과 함께하는 독일가곡, 독일이야기 첫번째
테너 최성욱의 성악TV
테너 최성욱의 성악TV 11.9N theo dõi 554 Videos 1.75TR lượt xem 2021-06-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem979
Thích tỷ lệ 96.1%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 8.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 432.25N - 796.25N
Tỷ lệ tương tác 8.07%
Thẻ gắn
테너 최성욱 최성욱 고음 저음 흉성 성가대 작곡최성욱 지휘최성욱 이해인 이해인수녀 노래 두성 가성 진성 하이씨 하이c 고음테너 고음가수 고음 잘내는 법 오페라 성악발성 뮤지컬발성 가요발성 성악레슨 성악렛슨 성악강의 가곡 노래 잘부르는 방법 호흡 복식호흡 흉식호흡 연구개 구강발성 비강발성 후두내리기 목젖내리기 목 힘빼기 오페라가수 성악가 벨칸토 성악입시 레슨 잘하는 선생님 고음 뚫는 방법 고음 뚫는 법 높은 도 턱에 힘빼기 편한 소리 발성 좋은소리 나쁜소리 극고음 최고음 성악선생님 성악강사 무대 빈체로 네순도르마 남몰래 흐르는 눈물 발성연습 스케일 콜로라투라 멜리스마 리리코테너 리릭테너 이태리가곡 독일가곡 한국가곡 변성기 목관리 인골라 띰브로 비강공명 구강공명 메짜보체 mezza voce bel canto 메싸디보체 성악 악보 마스터클래스 high c 성악아카데미 초이스코러스
Giới thiệu
채널에 가입하여 혜택을 누려보세요.
https://www.youtube.com/channel/UCyGmov3ul4jOvX2nLBvFeHg/join

최성욱 성악아카데미 후원계좌 3333-06-6702623 (카카오뱅크 최성욱)
카톡아이디 csw132
네이버 카페 테너 최성욱 성악아카데미 https://cafe.naver.com/csw132
최성욱 성악아카데미 홈페이지 주소: http://chois.academy

테너 최성욱
단국대학교 작곡과 졸업
한국예술종합학교 오페라과 졸업
폴란드 쇼팽 국립음악원 성악과 및 지휘과 졸업
이탈리아 베로나 시립아카데미 성악과 졸업
이탈리아 도니제티 시립아카데미 합창지휘과 졸업
독일 Hamburg 시립오페라단 테너, Goeritz, Dessau극장 솔리스트
폴란드 바르샤바 국립오페라단 솔리스트
수원시립교향악단, 서울 프라임오케스트라, 폴란드 크라코프 국영방송오케스트라,
독일 SWR, WDR, NDR방송 오케스트라 협연
다수의 오페라와 오라토리오 출연

전 독일 Hamburg Saenger Academy 성악과 교수
전 난파콩쿨 심사위원
현 최성욱 성악아카데미 학장(031-429-3296)
(010-4795-3296)
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)