Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【子供7人大家族パパ】天ちゃんが拾ってきた銀杏を食します
おやヂと7人の子供と3匹の子犬 大家族
おやヂと7人の子供と3匹の子犬 大家族 4.16N theo dõi 198 Videos 2.49TR lượt xem 2021-10-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem6.81N
Thích tỷ lệ 99.5%
Số lần bình luận33
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.22TR - 2.22TR
Tỷ lệ tương tác 7.71%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#食べる
#銀杏
#下処理
Mở