Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Shadowlands: Official Trailer
World of Warcraft
World of Warcraft 1.58TR theo dõi 1064 Videos 598.28TR lượt xem 2020-11-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem391.27N
Thích tỷ lệ 93.5%
Số lần bình luận935
Tỷ lệ lượt xem 24.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 178.01TR - 206.5TR
Tỷ lệ tương tác 5.68%
Thẻ gắn
World of Warcraft WoW Warcraft Blizzard Blizzard Entertainment Shadowlands
Giới thiệu
Summon your allies and prepare to cross over into the infinite realms of the afterlife. What wonders and horrors await you beyond the veil?

► Latest WoW news: http://worldofwarcraft.com/news
► Subscribe to WoW: http://blizz.ly/WoWYTSub
► Visit WoW on Battle.net: https://blizz.ly/3hDM1Na

--

► Follow Warcraft on Twitter: https://twitter.com/warcraft
► Follow Warcraft on Instagram: https://instagram.com/warcraft
► Like Warcraft on Facebook: https://facebook.com/warcraft
Mở