Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
한글날 얼굴장식이랑 갓을 다른 캐에 받는 방법
이익준
이익준 747 theo dõi 152 Videos 455.04N lượt xem 2020-10-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem127
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 17%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 32.28%
Thẻ gắn
Giới thiệu
이상 알쓸신잡 정보
Mở