Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
바쁘다 바빠 현대사회🔨 알차게 보내는 일주일 브이로그 l 헤라 립 무더기에서 7일동안 립 7개 골라 바르기💄👑
free지아
free지아 567N theo dõi 207 Videos 93.21TR lượt xem 2021-07-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-23
Tổng số lượt xem272.52N
Thích tỷ lệ 97.9%
Số lần bình luận440
Tỷ lệ lượt xem 48.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 123.98TR - 223.17TR
Tỷ lệ tương tác 3.35%
Thẻ gắn
프리지아 지아 송지아 free지아 헤라 헤라립추천 립추천 브이로그 vlog 프리지아브이로그 일주일브이로그
Giới thiệu
*본 영상은 헤라의 유료광고를 포함하고 있습니다 *

#한주일상 #브이로그 #헤라

프링이들 이번에 처음으로 7일 브이로그를 찍어봤어요❤
요즘 데일리 립 .. 헤라 💋💋💋
너무 예뻐서 제 주변 지인들한테도 나눔하고 있답니당 ㅎㅎ

프링이들 이번 혜택 놓치지 말구 꼭 써봤으면 좋겠어요 🥰


❤️ 프링이들을 위한 단독혜택❤️
https://bit.ly/3BIyluD
*중복 적용 가능한 15% 쿠폰 다운로드 + 함께 쓰면 좋은 쿠모 브러쉬(2만원 상당) 증정!
*제가 픽한 7개 포함 전 제품 15%로 혜택을 확대했대요🤩
15% 추가 할인은 쿠폰 다운로드를 받아야 해요~

--
DAY 1 원픽💋
센슈얼 스파이시 누드 글로스 462호 스피치리스

DAY 2
루즈홀릭 468호 모드

DAY 3
루즈홀릭매트 410호 서울리스타
센슈얼 프레쉬 립 오일

DAY 4
센슈얼 파우더 매트 499호 로지스웨이드
센슈얼 스파이시 누드밤 101호 할라피뇨
센슈얼 스파이시 누드 글로스 422호 란제리

DAY 5
센슈얼 스파이시 누드밤 429호 네이키드아몬드

DAY 6
센슈얼 프레쉬 누드 틴트 399호 낫 피어

DAY 7 원픽💋
센슈얼스파이시 누드 글로스 462 스피치리스
인스타그램 - dear.zia
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)