Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Enduro Exploración/Turismo
Enduro KRK
Enduro KRK 1.38N theo dõi 157 Videos 288.84N lượt xem 2020-11-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-29
Tổng số lượt xem271
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận12
Tỷ lệ lượt xem 19.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 56.46%
Thẻ gắn
Giới thiệu
» Segui a Enduro KRK en nuestras redes sociales:
• Instagram: https://www.instagram.com/enduro_krk/
• Facebook: https://www.facebook.com/enduro.krk.1/

Si queres salir con nosotros un día y compartir estas locuras, comunícate con cualquiera de este grupo o por algunas de las redes.. saludos y BRRAAAAAPPPPP♪
Mở