Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Carryminati V/S Artic Fox
CarryMinati
CarryMinati 1.34N theo dõi 2 Videos 425.87N lượt xem 2020-11-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem140
Thích tỷ lệ 95%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 10.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 27.86%
Thẻ gắn
CarryMinati roast arcticfoxindia roast articfoxindia roastvideo
Giới thiệu
Our new brand ambassador, @CarryMinati keeps it real, unleashing the truth about 'trendy' advertising. All things said and done, our new customisable gaming backpack is designed exclusively for gamers, to carry gaming accessories anywhere with ease - no frills attached. Now wear your gamer name on your backpack proudly wherever you go! Go shop now and use discount code CARRYMINATI30 to get 30% off on your purchase.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)