Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[대전대신고등학교] 2021년 두 번째 대신뉴스
대전대신고등학교
대전대신고등학교 1.71N theo dõi 177 Videos 167.39N lượt xem 2021-09-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem841
Thích tỷ lệ 88%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 49.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 364N - 682.5N
Tỷ lệ tương tác 2.62%
Thẻ gắn
Giới thiệu
대신고의 소식을 담은 대신뉴스 입니다.
Mở