Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Iscrizione ai servizi Mensa e Trasporto Scolastico - istruzioni passo passo
Comune di Castellana Grotte
Comune di Castellana Grotte 403 theo dõi 97 Videos 51.2N lượt xem 2019-09-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.78N
Thích tỷ lệ 84.6%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 318.5N - 568.75N
Tỷ lệ tương tác 0.62%
Thẻ gắn
Castellana Grotte Mensa Trasporto Scolastico alunni scuola
Giới thiệu
Modalità operativa per l'iscrizione ai servizi Mensa e Trasporto Scolastico del Comune di Castellana Grotte. Video Tutorial - Istruzioni passo passo.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)