Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
고기만 1.8kg인 김치찌개..😨 천안 줄서서 먹는다는 용천가든 먹방
tzuyang쯔양
tzuyang쯔양 4.38TR theo dõi 256 Videos 590.03TR lượt xem 2021-08-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-26
Tổng số lượt xem3.58TR
Thích tỷ lệ 97.4%
Số lần bình luận2.38N
Tỷ lệ lượt xem 81.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.62TỶ - 2.93TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.53%
Thẻ gắn
大食い real sound 리얼사운드 social eating 吃播 big eater challenge Korean mukbang eating show 맛집 찌개 먹방 식당 김치 천안
Giới thiệu
#천안 #김치찌개 #먹방
*뷰티관련 협찬(화장품, 성형외과, 피부과 등) 및 다이어트 제품군 협찬(약,보조제)은 일절 진행하지 않고 있습니다. 이 부분 양해 부탁드립니다
메일 : [email protected]

해당 영상의 저작권은 주식회사 문래빗에 귀속되어 있으며 해당 영상을 영리목적으로 사용시 제재를 받을 수 있습니다. 또한 비영리 목적으로 사용시 반드시 출처를 남겨주시기 바랍니다.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)