Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Good Night // Whatsapp Status // #sultanmirza1612
Sultan Mirza 1612
Sultan Mirza 1612 215 theo dõi 19 Videos 26.74N lượt xem 2020-05-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem61
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 28.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 1.64%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)