Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
outward - 2h sword.
fire
fire 22 theo dõi 28 Videos 40.25N lượt xem 2019-10-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.18N
Thích tỷ lệ 94.1%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 204.75N - 364N
Tỷ lệ tương tác 3.03%
Thẻ gắn
Giới thiệu