Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
THE LADY RETURNS | Resident Evil: Village DLC - ENDING
Markiplier
Markiplier 34.4TR theo dõi 5405 Videos 19.57TỶ lượt xem 2022-11-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-11
Tổng số lượt xem1.2TR
Thích tỷ lệ 6.62%
Số lần bình luận4.29N
Tỷ lệ lượt xem 3.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 546.15TR - 633.54TR
Tỷ lệ tương tác 10.2%
Thẻ gắn
markiplier lady dimitrescu resident evil village shadow of rose part 6 gaming gameplay full gameplay full game re 8 resident evil 8 ending dlc mannequins ending lady d big vampire lady
Giới thiệu
I can hardly believe it... after all this time Lady Dimitrescu has returned!
Last Chance ►► https://www.moment.co/markiplier

Resident Evil 7 ► https://youtu.be/ANEpNH2GiUQ
Resident Evil 2 ► https://youtu.be/MGMxkxLEZ9w
Resident Evil 3 ► https://youtu.be/ysHlbSq5f1s

Scary Games Playlist ► https://www.youtube.com/playlist?list=PL3tRBEVW0hiBSFOFhTC5wt75P2BES0rAo
Mở