Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
MIC CHECK KOL INDONESIA VS KOL PHILIPINE MATCH 1!!
Oura Gaming
Oura Gaming 6.26TR theo dõi 1793 Videos 1.48TỶ lượt xem 2021-10-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem2.77TR
Thích tỷ lệ 97.9%
Số lần bình luận6.38N
Tỷ lệ lượt xem 44.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 252.84TR - 707.98TR
Tỷ lệ tương tác 5.91%
Thẻ gắn
lemon m1 mobile legend lancelot evos oura oura gaming youtube gaming handcam oura handcam ekooju oura caster MPL MOBILE LEGEND oura caster evos vs rrq freestyle lancelot oura WORLD mpli review skin mobile legends skin mobile legends evos vs rrq react tiktok react tiktok mobile legends ourareact msc 2021 oura vlog WORLD MOBILE LEGENDS OURA nathan mdl gpx rrq vs evos gpx vs mpl 2021 mpl season 8 OURA KE JAKARTA atta halilintar trending gedor oura
Giới thiệu
▶ Follow aku!
Instagram - https://www.instagram.com/ekooju/
Oura Store - https://www.instagram.com/oura_store
____________________________________

Nimo TV - https://svip.nimo.tv/oura
Canom - https://www.instagram.com/canom_id
Mở