Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
주위에 무조건 있는 빌런들 모음집 ㅋㅋㅋ😀
호돌이 영상툰
호돌이 영상툰 457N theo dõi 1959 Videos 289.12TR lượt xem 2021-06-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-08
Tổng số lượt xem18.25N
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận40
Tỷ lệ lượt xem 4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 8.28TR - 14.92TR
Tỷ lệ tương tác 4.09%
Thẻ gắn
호돌이영상툰 영상툰 일상 썰툰
Giới thiệu
(영상툰)

───────▼─호돌이 영상툰─▼─────
호돌이 영상툰에 오신걸 환영합니다! ^_^
사연을 영상툰으로 만듭니다.
영상으로 만드는 과정 중 각색 및 허구가 있음을 알려드립니다
구독 & 좋아요 알람설정 부탁드립니다!

─────────────────────────────────────────
▲ 호돌이 영상툰 구독하기 → https://bit.ly/2ATbQ8B
▲ 영상 제보하는법 → 카카오톡 플러스친구 "호돌이 영상툰" 검색 후에 친구추가 해서 사연보내주세요!
▲ 배경음악: https://www.youtube.com/watch?v=UnAgI6nuXfg&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=dESm6wicn0o&t=0s

이야기의 출처는 제보 or 인터넷 유명 이야기들 or 창작 및 각색 입니다
#영상툰 #일상 #썰툰
─────────────────────────────────────────
광고, 협찬 및 모든 문의는 [email protected]
으로 보내주세요! 감사합니다!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)