Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[매쉬업연습생 MASHUP] Lauv의 Who (feat. BTS) 와 찰리푸스의 We don't talk anymore을 합치면?!
MASHUP Trainee [매쉬업연습생]
MASHUP Trainee [매쉬업연습생] 21 theo dõi 15 Videos 4.13N lượt xem 2020-03-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem19
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 90.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 73.68%
Thẻ gắn
Who bts Who mashup
Giới thiệu