Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
¿KIMBERLY ME PERDONO? ¿VOLVÍ A YOUTUBE?😲Juan de Dios Pantoja
kimberly Loaiza
kimberly Loaiza 66.21N theo dõi 100 Videos 7.96TR lượt xem 2020-07-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-29
Tổng số lượt xem24.38N
Thích tỷ lệ 97%
Số lần bình luận234
Tỷ lệ lượt xem 36.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 4.43TR - 7.98TR
Tỷ lệ tương tác 19.12%
Thẻ gắn
Kimberlyloaiza Kima Kima keniqos Kima keniqos
Giới thiệu
#juanresponde #jukilop
Mở