Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
장사 잘되던 맛집에 찾아가보았습니다.
tzuyang쯔양
tzuyang쯔양 5.43TR theo dõi 316 Videos 909.43TR lượt xem 2021-01-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.24TR
Thích tỷ lệ 95.9%
Số lần bình luận1.93N
Tỷ lệ lượt xem 23%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 568.09TR - 1.02TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.41%
Thẻ gắn
大食い real sound 리얼사운드 social eating 吃播 big eater challenge Korean mukbang eating show 신촌 먹방 찌개 닭도리탕 맛집 소상공인
Giới thiệu
신촌거리 영상 출처:https://youtu.be/IfRaFNw43VU

*뷰티관련 협찬(화장품, 성형외과, 피부과 등) 및 다이어트 제품군 협찬(약,보조제)은 일절 진행하지 않고 있습니다. 이 부분 양해 부탁드립니다
메일 : [email protected]

해당 영상의 저작권은 주식회사 문래빗에 귀속되어 있으며 해당 영상을 영리목적으로 사용시 제재를 받을 수 있습니다. 또한 비영리 목적으로 사용시 반드시 출처를 남겨주시기 바랍니다.
Mở