Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
謝孟庭 MengtingXie|無字的情批(cover)
謝孟庭 MengtingXie
謝孟庭 MengtingXie 3.37N theo dõi 16 Videos 9.62N lượt xem 2021-08-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-01
Tổng số lượt xem91
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 2.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 87.91%
Thẻ gắn
Giới thiệu
2021.06.11

這首歌的歌詞很美,小時候也常常聽,這次想試著把它做得輕一些,因為我相信悲傷有很多不同的面對方式,不過離我的理想標準還有一段差距(´▽`)

最近聽到朋友分享過去白色恐怖時,廖清纏先生和其妻阿綿的故事,想到了這首歌,希望之後有機會跟大家詳細分享

以後不會再堅持 one take no editing 了,覺得這只是心魔跟奇怪的執著嗚嗚嗚,必須要跨越的自我設限
_(:_」∠)_

特別感謝
褚借我麥克風,讓我的三級警戒多了很多事情做!

#cover #翻唱 #黃乙玲 #無字的情批 #無字的情書 #謝孟庭 #ㄇㄊㄉcover
Mở