Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
《長春》衝擊奧斯卡三項大獎!大雄在成為世界名人之前,再來江峰家做客,那就聊聊吧【江峰時刻20221119】
江峰时刻
江峰时刻 988N theo dõi 1088 Videos 403.28TR lượt xem 2022-11-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-28
Tổng số lượt xem116.73N
Thích tỷ lệ 3.11%
Số lần bình luận273
Tỷ lệ lượt xem 11.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 53.09TR - 61.6TR
Tỷ lệ tương tác 5.45%
Thẻ gắn
江峰時刻 jiangfengshike 江峰漫談 江峰时刻 江峰 jiangfeng jiangfengmantan 大雄 《長春》 奥斯卡 eternal spring
Giới thiệu
https://youtu.be/sL_KuogH6F8 電影《長春》里說的真實故事背景可以看看導演李軍製作的紀錄片《欺世偽火-揭开天安门自焚伪案的震撼内幕和来龙去脉》,看過這個紀錄片可以對電影《長春》的背景有更深入的了解。一个国家动用整个国家机器来构陷、迫害一个信仰真、善、忍的团体。而这些看似柔弱的平凡人,却用最朴实的信念,勾划出一副震撼每个人心灵的历史画卷。 面对欺世的谎言,他们一批一批的走出来,付出了生命的代价,只为了说一句真话,只为让人知道真相。在物欲横流的今天,这些人更像心灵灯塔,照亮着我们。原来这个世界竟然还有这样一群人, 他们是希望。
#江峰 #大雄 #《長春》奧斯卡
☘️關注乾淨世界頻道 ► https://is.gd/OALIUz
💐會員網免费注册试看 ► https://is.gd/Jb0tg6
🔥捐助我們 ► https://donorbox.org/jiang-feng-1
👉合作洽談 ► [email protected]
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
看到中文字幕的朋友,youtube可自動翻譯成英文。點擊 setting---subtitles/cc---auto-translate---english,即可看到英文字幕,歡迎朋友們傳播。
本頻道擁有所有內容版權,未經允許不得轉載
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
✅江峰的其他平台👇
1⃣推特 ► https://is.gd/EEuqcX
2⃣臉書 ► https://is.gd/HPilZ0
3⃣電報群組 ► https://t.me/jiangfengtimegroup
4⃣電報頻道 ► https://t.me/jiangfengtime
5⃣ SafeChat ► https://is.gd/3l8yyS
6⃣自動翻牆手機APP ►https://x.co/ohope
⑦江峰視界 ►https://www.youtube.com/results?search_query=江峰视界
Mở