Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
수많은 식사 그림 중에서 이 그림이 가장 유명한 이유
예술의 이유
예술의 이유 248N theo dõi 50 Videos 14.63TR lượt xem 2021-09-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-27
Tổng số lượt xem211.11N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận105
Tỷ lệ lượt xem 85.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 96.05TR - 172.9TR
Tỷ lệ tương tác 2.36%
Thẻ gắn
예술의 이유 예술가 미술 예술 작품 현대미술 Art Paintings 널위한문화예술 예술가의 이유 명화의 비밀 역사 세계사 미술사 명작 그림 최후의 만찬 다 빈치 레오나르도 다 빈치 미술관 서양미술사 작품 해석 미술품 yt:cc=on last supper leonardo da vinci da vinci Renaissance Painting art history
Giới thiệu
세상에서 가장 유명한 저녁식사로 불리는 이 그림, '최후의 만찬' 🍇

이 작품은 예수와 제자들이 식사를 하는 모습을 담고 있는데요. 최후의 만찬은 레오나르도 다 빈치가 남긴 10여 개의 완성작 중 하나로, 아주 귀한 작품입니다. 작품 속 요소들의 배치나 기법 등은 이 작품을 르네상스 회화의 대표작으로 만들었죠.

하지만 이 작품엔, 아주 다사다난한 이야기가 얽혀있습니다. 다 빈치의 '최후의 만찬'이 세상에서 가장 유명한 저녁식사가 된 특별한 이유, 지금 바로 영상을 통해 만나보세요!
Mở