Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ماذا نقصد بمعايير الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن.
حساب المواطن
حساب المواطن 18.6N theo dõi 31 Videos 2.98TR lượt xem 2022-01-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-17
Tổng số lượt xem1.39N
Thích tỷ lệ 1.5%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 7.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 113.75N
Tỷ lệ tương tác 1.5%
Thẻ gắn
Giới thiệu
برنامج #حساب_المواطن
Mở