Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Путин написал как курица ЛАПОЙ! 16 03 2017
Я выбираю Путина
Я выбираю Путина 3.22N theo dõi 120 Videos 1.66TR lượt xem 2017-04-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem263
Thích tỷ lệ 42.1%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 8.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 10.65%
Thẻ gắn
США Украина Сирия Император Империя Зла Россия Президент Путин Владимир Путин Владимир Владимирович Президент РФ
Giới thiệu