Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
iş makinası kaza
Hkn Erdogan
Hkn Erdogan 36.5N theo dõi 170 Videos 2.93TR lượt xem 2019-08-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem56.66N
Thích tỷ lệ 0.27%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 10.3TR - 18.56TR
Tỷ lệ tương tác 0.27%
Thẻ gắn
Giới thiệu