Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
មនុស្សចាក់រុក, បងពីមុនឆ្កួតបាត់ហើយ, ពេជ្រ សោភា, ឆាយ វិរៈយុទ្ធ, mnus chak ruk, bong pimun chhkout bat
Old and New song
Old and New song 4.06N theo dõi 52 Videos 47.86N lượt xem 2020-06-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem252
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 6.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 91N - 91N
Tỷ lệ tương tác 1.59%
Thẻ gắn
.មនុស្សចាក់រុក បងពីមុនឆ្កួតបាត់ហើយ ពេជ្រ សោភា ឆាយ វិរៈយុទ្ធ mnus chak ruk bong pimun chhkout bat hery pich sophea chhay virakyuth
Giới thiệu
I want to make music to listen to and sing alltogether.មនុស្សចាក់រុក, បងពីមុនឆ្កួតបាត់ហើយ, ពេជ្រ សោភា, ឆាយ វិរៈយុទ្ធ, mnus chak ruk, bong pimun chhkout bat hery, pich sophea, chhay virakyuth.
Mở