Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Cena de mãe! com Jennifer Lawrence e Michelle Pfeiffer (legendado)
Jennifer Lawrence Brasil
Jennifer Lawrence Brasil 19.68N theo dõi 115 Videos 1.1TR lượt xem 2017-08-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-25
Tổng số lượt xem4.68N
Thích tỷ lệ 1.69%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 23.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 841.75N - 1.52TR
Tỷ lệ tương tác 2.33%
Thẻ gắn
jennifer lawrence jennifer lawrence brasil mãe mãe o filme mãe filme mother movie mother darren aronofsky michelle pfeiffer
Giới thiệu
Legendas feitas pelo fansite Jennifer Lawrence Brasil
Visite o site: http://www.jenniferlawrencebrasil.org
Siga no Twitter: http://www.twitter.com/JenLawrence_BR
E curta a página: http://www.facebook.com/JenLawrenceBR
Mở